Ako to funguje

Registrácia

Po nadviazaní kontaktu s kandidátom a dodaní životopisu v nemeckom jazyku organizujeme pohovor s naším nemeckým partnerom.

V tejto fáze diskutujeme o podmienkach spolupráce a Vašich požiadavkách.

Komunikácia prebieha formou voľného dialógu, ktorým zároveň identifikujeme Vašu jazykovú spôsobilosť. Pohovor je informatívneho charakteru, počas ktorého uchádzač stanoví svoje osobné požiadavky (profesné, regionálne, iné).

Hľadanie vhodnej pracovnej ponuky

Na základe Vašich podmienok, Vám ponúkneme konkrétne pracovné pozície. V prípade, že reflektujete na niektoré z nich, kontaktujeme nemocnice a prezentujeme  Váš profil.

Ak nemocnica prejaví o Vás záujem, organizujeme pohovor s primárom konkrétneho oddelenia. Predmetom pohovoru je diskusia  profesného charakteru. Po pozitívnej odozve zo strany kliniky nasleduje hospitácia (cca. 3. dňová stáž na klinike).    

Pri obojstrannej spokojnosti zúčastnených strán, pristupujeme k riešeniu formalít (vystavenie  Aprobácie).

 

Vystavenie aprobácie

Aprobácia je uznanie Vášho vysokoškolského vzdelania nemeckými úradmi, na jej základe je lekár oprávnený vykonávať prax na celom území Nemecka. Aprobáciu môže lekár získať len v tom prípade, ak mu klinika oficiálne ponúkne zamestnanie.