Často kladené otázky

Práca v Nemecku

Akých lekárov nemecké nemocnice hľadajú?

Aktuálne nemecké nemocnice postrádajú sekundárnych lekárov a špecialistov v týchto odboroch: interná medicína, anesteziológia/intenzívna starostlivosť, neurológia, rádiológia, chirurgia (všeobecná, viscerálna, cievna, hrudníková, úrazová/ortopédia), gynekológia/pôrodníctvo, psychiatria.

Majú možnosť zamestnať sa aj absolventi odboru medicína bez praxe?

Áno.

Ako mám pripraviť dobrý životopis? Máte pre tento účel vzor?

Nemeckí žiadatelia o zamestnanie kladú veľký dôraz na formálnu stránku tejto žiadosti. Aby aj podklady od iných žiadateľov zodpovedali kritériám personálnych oddelení , mali by byť splnené určité požiadavky: kvalitná fotografia, bezchybné CV, u absolventov ktorí práve ukončili štúdium je treba uvádzať záujem o profiláciu. Odporúča sa použiť formát EUROPASS.

Na akú dobu sa podpisuje pracovná zmluva u asistenčného/ atestovaného lekára?

Pracovná zmluva pre asistenčného lekára sa stanovuje na obdobie po získanie atestácie. Napríklad, ak základné vzdelanie v internej medicíne bude trvať 36 mesiacov, potom klinika pripraví zmluvu na 36 mesiacov. Ak sa na začiatku dohodne špecializácia napr. v oblasti gastroenterológie, v tom prípade bude zmluva stanovená na 72 mesiacov. Pre odborných lekárov existujú individuálne usmernenia. Trvanie týchto zmlúv je treto veľmi individuálne.

Aká je požadovaná úroveň nemeckého jazyka?

Znalosť nemeckého jazyka v úrovni B2 (t. j. spôsobilosť viesť dialóg s primárom oddelenia v rámci pracovného pohovoru). B2 certifikát: možno získať v Goetheho Inštitúte alebo v Akadémii vzdelávania. Individuálne sa môžete otestovať na www.goethe-institut.sk.

Aká je dĺžka hľadania vhodného pracovného miesta?

Po registrácii (vyplnenie registračného formulára,Vaše CV+ jasná oficiálna fotografia) a po vstupnom rozhovore  o Vašich požiadavkách začíname s hľadaním vhodných pracovných miest. Doba trvania je individuálna, závisí od špecializácie, stupňa odbornosti a lokality, ktorú preferujete. Vo všeobecnosti sme ale schopní kanditátom navrhnúť zaujímavé pracovné miesto v priebehu niekoľkých dní.

Ako dlho trvá vybavenie formalít a aprobácie?

Vybavenie všetkých dokumentov trvá cca. 2 mesiace. Udelenie aprobácie a pracovného povolenia trvá ďalších cca. 5 týždňov od odoslania podkladov do Nemecka na príslušný Landesprüfungsampt. Dĺžka závisí tiež od spolkovej krajiny v ktorej chcete pracovať.

Ktoré dokumenty si môžem pripraviť v predstihu?

- vysokoškolský diplom a vysvedčenie –(potrebná je apostilácia diplomu  na ministerstve školstva, kópia overená notárom (u slovenských lekárov).- potvrdenie, že vzdelanie (preukazované originálom lekárskeho diplomu) je kompatibilné s nariadením Rady 2005/36/ES. Potvrdenie vydáva Ministerstvo zdravotníctva príslušnej krajiny.

Ako dlho trvá skúšobná doba?

6 mesiacov

Poskytuje nemocnica ubytovanie?

Nemocnice často disponujú vlastnými bytmi, ktoré prenajímajú lekárom za výhodné ceny. V prípade, že nemajú voľné byty k dispozícií, personalista konkrétnej nemocnice Vám pomôže s vyhľadaním bytu v blízkosti nemocnice.

Akceptuje Nemecká republika atestáciu získanú na Slovensku/ v Čechách?

Áno. Vstupom Slovenska do EU je atestácia získaná na Slovensku akceptovaná Nemeckom. O uznanie špecializácie žiadate po nástupe v nemocnici na príslušnej lekárskej komore danej spolkovej krajiny. Uznanie špecializácie trvá cca. 6-8 mesiacov.

Ako je organizovaný transport na pohovor?

Na miesto pohovoru cestuje klient sám, prípadne podľa dohody zabezpečíme letenky.

Cestovné hradíme v plnej výške. Na mieste pohovoru je k dispozícii zvyčajne osoba, ktorá Vám organizačne pomôže celý pohovor zvládnuť.

Ako dlho trvá pracovný pohovor, ako prebieha a kto na ňom participuje?

Pohovor trvá približne 45až 60 min. Participujú na ňom: kandidát – lekár, primár príslušného oddelenia, resp. zástupca primára, personálny pracovník. Pohovor sa koná v NJ, a súčasťou neho nie je preverenie odborných vedomostí kandidáta. Skôr prebieha formou nezáväznej konverzácie, súčasťou ktorej je vzájomné zoznámenie sa, posúdenie úrovne znalosti NJ, návštevu nemocnice/oddelenia o ktoré má lekár záujem/. Po ústnom pohovore nasleduje prehliadka daného oddelenia.

Na aké dlhé obdobie sa podpisuje pracovná zmluva s nemocnicou v Nemecku?

Pracovná zmluva sa zvyčajne vyhotovuje na obdobie 3 rokov a po jej uplynutí sa predlžuje. Absolventom zvyčajne trvá po dobu atestácie.

O aké nemocnice v Nemecku ide?

Ide o štátne a súkromné nemocnice alebo o väčšie nemocničné koncerny s viacerými klinikami.

Do akých miest dokážete prácu sprostredkovať?

Prácu vieme sprostredkovať na celom území Nemecka.

Poskytujú nemocnice kurzy NJ?

Personalisti konkrétnej nemocnice Vám odporučia vzdelávacie inštitúty a jazykové školy.

Je sprostredkovanie práce agentúrou spoplatnené?

Nie, služby našej agentúry sú pre kandidátov bezplatné