Čísla a fakty

Čísla a fakty

Nemecká lekárska spoločnosť /DKG/ poverila Nemecký zdravotný inštitút /DKI/ vykonaním empirickej štúdie ohľadne aktuálnej a budúcej situácie lekárskej starostlivosti. Tento projekt zahŕňal dva moduly výskumu: prieskum v 450-tich nemocniciach , ako aj sekundárna analýza štatistických sledovaní a sledovaní lekárskej komory. V rokoch 2000 – 2008 stúpol počet lekárov v zamestnaneckom pomere nemocníc o 27.000 lekárov /+25%, na konečný počet 139.300 lekárov/. Jedná sa ale iba o štatistický nárast lekárov zamestnaných na čiastočný úväzok /+12.000/, ako aj zmenami v sledovaní štatistických údajov. Začiatkom roku 2010 mali ¾ nemocníc /74,2%/ problémy s obsadením voľných mies pre lekárovt. Tieto nemocnice nemohli obsadiť v priemere 3,6 pracovných miest pre lekárov. Ak to prepočítame na celé Nemecko, jedná sa o 5.500 pracovných miest pre lekárov na plný úväzok. Toto číslo sa zvyšuje na 4,1% ak ho prepočítame na celkový počet pracovných miest pre lekárov. Nedostatkom lekárov sú postihnuté hlavne malé nemocnice do 300 lôžok /cca 6,3% voľných miest pre lekárov /psychiatrie 7,1% / a nemocnice mimo veľkých miest /5%/. Uvedená štúdia obsahuje víziu do roku 2019.